O násL.GREKO S.R.O.

       Působíme na stavebním trhu od roku 1992. Realizujeme stavby komunikací a jiných zpevněných ploch. Pokládáme asfaltobetonové kryty, betonové zámkové dlažby, poskytujeme služby v oblasti správy a údržby komunikací. 

     Využíváme technologie a pracovní postupy s důrazem na kvalitu a ochranu životního prostředí.

     

     Proč stavět s naší firmou ?


     Více jak dvacetiletá tradice a zkušenosti podpořené potřebnými znalostmi. Autorizace v oboru dopravních staveb s orientací na nekolejovou dopravu.